Materiały BTL

Materiały BTL (z ang. below the line – reklama stosowana poza środkami masowego przekazu, której głównym celem jest dotarcie do klienta detalicznego) mają na celu wspieranie sprzedaży w miejscu dokonywania zakupu albo jego bezpośrednim pobliżu.

Ich pojawienie się miało ścisły związek z wykształceniem się handlu, a tym samym z potrzebą zaprezentowania sprzedawanego lub przeznaczonego do wymiany barterowej towaru. Pierwsze udokumentowane formy reklamy mającej na celu nakłonienie klienta do zakupu towaru lub skorzystania z oferty punktu handlowego pochodzą z czasów starożytnych i mają formę napisów umieszczanych bezpośrednio na ścianach. Niekiedy przyjmowały one również formę graficzną.

Dla rozwoju materiałów BTL kluczowe znaczenie miał również fakt, że jeszcze kilkaset lat temu towarów uznawanych za podstawowe było niewiele. Zaliczało się do nich jedzenie, odzież, obuwie, naczynia, meble oraz narzędzia niezbędne do przygotowywania posiłków. Pozostaje towary uznawane były za mniej lub bardziej luksusowe, w związku z czym należało je prezentować potencjalnym klientom w taki sposób, by chcieli je zakupić oprócz, lub nawet zamiast, artykułów pierwszej potrzeby. Prezentowane były one w specjalnie eksponowanych miejscach, podkreślając ich wysoką jakość czy egzotyczne pochodzenie. Sytuację zmieniła dopiero rewolucja przemysłowa, która umożliwia masową produkcję wielu towarów i zwiększyła zamożność niektórych grup społecznych.

Główną zaletą materiałów BTL jest szeroka gama dostępnych rozwiązań, co umożliwia dopasowanie formy reklamy do indywidualnych potrzeb w taki sposób, aby osiągnąć maksymalny możliwie efekt przy minimalnych nakładach finansowych. Kluczowe jest umieszczenie ich w odpowiednim kontekście, bez względu na to, czy znajdą się one wewnątrz sklepu czy też poza jego obrębem.

Sklep Accurate posiada w swojej ofercie pełną gamę materiałów BTL. Zapewniamy pełne zaplecze logistyczne. Dysponujemy w pełni wyposażoną introligatornią, w której odbywa się kaszerowanie, sztancowanie, montaż oraz konfekcjonowanie).